*Τα μεγέθη των πιάτων είναι No: 10εκ., 12εκ., 14εκ., 16εκ., 20εκ., 24εκ., 28εκ., 32εκ.